ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เนื่องในโอกาสฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562


งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียน คุณครูและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เนื่องในโอกาสฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พบกับกิจกรรม D.I.Y  และกิจกรรมเสริมความรู้ของห้องสมุด  ช่วงพักกลางวัน การแข่งขัน English Speaking Contest 2019  รอบชิงชนะเลิศ ทุกระดับชั้น ณ ห้องสมุด และการออกร้านจำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนรู้ (เวลา 07.30 – 16.30 น.) ณ ลานกิจกรรมบันไดงูจำนวนผู้อ่าน 373 ครั้ง

Keep