ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 2/2562


งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2/2562 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร EP

ดังเอกสารแนบ


  ไฟล์แนบที่ 1 ตารางสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตรปกติ

  ไฟล์แนบที่ 2 ตารางสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตร EP

  ไฟล์แนบที่ 3 เนื้อหาการสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตรปกติ

  ไฟล์แนบที่ 4 เนื้อหาการสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตร EP


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 3494 ครั้ง

Keep