MCP October Course กิจกรรมที่25古代文化 gǔdàiwénhuà(กู่ไต้เวิ๋นฮั่ว)


MCP October Course ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2562

กิจกรรมที่25古代文化 gǔdàiwénhuà(กู่ไต้เวิ๋นฮั่ว) ประเพณีวัฒนธรรมจีนโบราณ

เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน ภาษาและอาหารจีน โบราณ เช่น การถักเชือกจีน

โคมแดง ขนมบ๊ะจ่าง และหม่าล่า เป็นต้น (นักเรียนได้ผลงานกลับบ้าน)

สมัครลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่ห้องธุรการ-การเงิน
จำนวนผู้อ่าน 230 ครั้ง

Keep