MCP October Course กิจกรรมที่22 Kids Cooking


MCP October Course ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2562

กิจกรรมที่22 Kids Cooking

เรียนรู้กิจกรรมการจ่ายตลาดเพอื่ฝึกเลือกวัตถุดิบ

และฝึกทำอาหารคาว เช่น แกงเผ็ดหมู น้าพริกกะปิ แกะสลักผักสด

ผัดเปรี้ยวหวาน ลาบอีสาน (นักเรียนได้ผลงานกลับบ้าน)

สมัครลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่ห้องธุรการ-การเงิน
จำนวนผู้อ่าน 267 ครั้ง

Keep