MCP October Course กิจกรรมที่11 Coding With Microbit Robot


MCP October Course 7-11 ตุลาคม 2562

กิจกรรมที่11 Coding With Microbit Robot

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมไปกับหุ่่นยนต์

Micro:bit "Coding with Micro:bit"

เรียนจบรับหุ่นยนต์กลับบ้านไปเลย มูลค่า 2,xxx บาท

สมัครลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่ห้องธุรการ-การเงิน


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 369 ครั้ง

Keep