MCP October Course กิจกรรมที่ 18 Table tennis


MCP October Course 7-11ตุลาคม 2562

กิจกรรมที่ 18 Table tennis

เรียนรู้ทักษะพื้นฐานการเล่นเทเบิ้ลเทนนิสพื้นฐาน และการเล่นเป็นทีม

(นักเรียนนำไม้เทเบิ้ลเทนนิสมาเอง)

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ที่ห้องธุรการ-การเงิน
จำนวนผู้อ่าน 276 ครั้ง

Keep