ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกิจกรรมบริจาคฝาอะลูมิเนียม เพื่อนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


ฝ่ายกิจการนักเรียน ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกิจกรรมบริจาคฝาอะลูมิเนียม เพื่อนำไปผลิตขาเทียม เช่น ห่วงฝากระป๋องเครื่องดื่ม, ห่วงฝาน้ำดื่ม, ฝาเกลียวเครื่องดื่ม เป็นต้น โดยทางโรงเรียนจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถนำมาบริจาคได้ที่ห้องฝ่ายกิจการนักเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจำนวนผู้อ่าน 359 ครั้ง

Keep