MCP October Course กิจกรรมที่ 13 Badminton


MCP October Course 7-11ตุลาคม 2562

กิจกรรมที่ 13 Badminton

เรียนรู้ทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐาน

และการเล่นเป็นทีม (นักเรียนนำไม้แบดมินตันมาเอง)

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ที่ห้องธุรการ-การเงิน
จำนวนผู้อ่าน 243 ครั้ง

Keep