กิจกรรม DIY ผ้าสักหลาดพาเพลิน


MPC October course ระหว่างวันที่ 7-11 ต.ค.2562 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กิจกรรม DIY ผ้าสักหลาด พาเพลิน ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากผ้าสักหลาด ฝึกสมาธิใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักเรียนเรียนรู้ทักษะการเย็บคัตเวิร์ค การออกแบบแพทเทิร์น การตกแต่งชิ้นงาน และนักเรียนได้ผลงานนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้กับตนเองในอนาคต
จำนวนผู้อ่าน 267 ครั้ง

Keep