กิจกรรม MCP Science Junior Invention


ขอเชิญนักเรียนสมัครกิจกรรม MCP Science Junior Invention

เรียนรู้การทำเรซิ่นเปเปอร์ กลรูปลูกบาศก์ รูปแปรสภาพ น้ำพุมหัศจรรย์

และป้ายไฟ Fan Club กิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2562

เวลา 08.30-15.30 น. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ห้องการเงิน

ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
จำนวนผู้อ่าน 214 ครั้ง

Keep