กิจกรรมวาดศิลป์ สร้างสรรค์


ขอเชิญนักเรียนสมัครกิจกรรม วาดศิลป์ สร้างสรรค์ ฝึกทักษะการวาดภาพ เเละสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยสีไม้ สีโปสเตอร์ เเละสีชอร์ค กิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-15.30 น. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ห้องการเงิน ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
จำนวนผู้อ่าน 306 ครั้ง

Keep