กิจกรรม Paper Model โมเดลกระดาษ


กิจกรรม Paper Model โมเดลกระดาษ นักเรียนสามารถเรียนรู้การทำโมเดลรูปแบบต่างๆ เช่น รูปสัตว์ รูปผลไม้ รูปดอกไม้ MCP October Couse จะจัดขึ้นในวันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-15.30 น. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ห้องการเงิน ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
จำนวนผู้อ่าน 409 ครั้ง

Keep