กิจกรรม Life Skills & Wisdom Knowledge ทักษะชีวิตและภูมิปัญญา


MCP October course ระหว่างวันที่ 7-11 ต.ค.2562 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ชื่อกิจกรรม Life Skills & Wisdom Knowledge ทักษะชีวิตและภูมิปัญญา นักเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ธรรมชาติ รวมถึงข้าวปลาอาหารที่นักเรียนได้ทานในแต่วัน ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม บอกถึงประโยชน์ของการทำเกษตรอินทรีย์ ทักษะชีวิตที่นักเรียนสามารถนำปรับไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ รวมถึงการฝึกทักษะการยิงธนู เป็นประกายความรู้สู่นักกีฬาทีมชาติ และ การฝึกทักษะการใช้ปืนบีบีกัน ฝึกยิงเป้านิ่งและเคลื่อนไหว เปิดการสอนโดย ม.แดน สุวรรณ, ม.ฉัตรชัย กาญจนะวรรธนะ, ม.จิรศักดิ์ ศรีสุขประภัสสร, ม.ศุภกิจ คำลุน, ม.ภูพสิทธิ์ ประกันทะ, ม.ภาคภูมิ สิงห์สา นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ห้องการเงิน ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
จำนวนผู้อ่าน 387 ครั้ง

Keep