ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ และห้องสอบ TEDET


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ และห้องสอบ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2562 (รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ และห้องสอบดังเอกสารแนบ)

สอบวันอาทิคย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

08.00 น. นักเรียนเข้าแถวตามห้องสอบ ณ ศาลามารีย์

08.30-10.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์

10.30-12.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ : นักเรียนที่สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเดียวให้มาเข้าแถว เวลา 10.00 น. ณ ศาลามารีย์

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 1415 ครั้ง

Keep