ขอเชิญชวนร่วมบริจาคฝาอะลูมิเนียม เพื่อมอบให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


ฝ่ายกิจการนักเรียน ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมบริจาคฝาอะลูมิเนียม เพื่อนำไปผลิตขาเทียม เช่น ห่วงฝากระป๋องเครื่องดื่ม, ห่วงฝาน้ำดื่ม, ฝาเกลียวเครื่องดื่ม เป็นต้น

โดยทางโรงเรียนจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

สามารถนำมาบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคฝาอะลูเนียมบริเวณข้างอาคารมารีย์ ฝั่งหน้าโรงอาหารจำนวนผู้อ่าน 303 ครั้ง

Keep