ค่ายภาษาจีน ณ เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน " Chinese Summer Camp In Shenzhen 2020 "


ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม ค่ายภาษาจีน ณ เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน " Chinese Summer Camp In Shenzhen 2020 "

ช่วงวันที่ 9-16 มีนาคม 2020 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบค่ะ



จำนวนผู้อ่าน 1070 ครั้ง

Keep