ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 3/2562


 ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 3/2562 
 

งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2562 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร EP

ดังเอกสารแนบ


  ไฟล์แนบที่ 1 ตารางสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตรปกติ และหลักสูตร EP

  ไฟล์แนบที่ 2 เนื้อหาการสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตรปกติ

  ไฟล์แนบที่ 3 เนื้อหาการสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตร EP

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานทะเบียนและวัดผล
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 1145 ครั้ง

Keep