VDO แนะนำนโนบายผู้สมัครสภานักเรียน 2563


วีดีโอแนะนำนโนบายผู้สมัครสภานักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปี 2563 ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งวันที่ 28 ม.ค. 2563 เวลา 8.15-11.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งของแต่ละชั้นเรียน
จำนวนผู้อ่าน 251 ครั้ง

Keep