ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 19


ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้กำหนดจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 19 เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-13 มีนาคม 2563 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาจิตใจให้นักเรียนได้รู้พุทธประวัติ ศีลธรรม คุณธรรม หลักธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งในปีนี้จะรับนักเรียนเข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 60 คน 

ในการนี้ ทางโรงเรียน จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตามจิตศรัทธา ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายการดังนี้

- เจ้าภาพเครื่องอัฐบริขาร  สำหรับสามเณร 1 รูป  หรือ บาตรเหล็กพร้อมสาย  ไตรจีวร  ผ้าขาวชุดนาค  ผ้าเช็ดตัว (สีเหลือง)  ย่าม  เป็นต้น

เจ้าภาพภัตตาหาร  (แจ้งความจำนงได้ที่ฝ่ายกิจการนักเรียน)

     ***สำหรับผู้ปกครองที่สนใจให้นักเรียนเข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน สามารถติดต่อรับใบสมัครพร้อมชำระเงินได้ที่ห้องการเงิน และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจการนักเรียน ตั้งแต่วันนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2563จำนวนผู้อ่าน 243 ครั้ง

Keep