VDO ขอแสดงความยินดีกับสภานักเรียน


ขอแสดงความยินดีกับพรรค New Gen New Era ที่ได้รับเลือกเป็นสภานักเรียนของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2563
จำนวนผู้อ่าน 470 ครั้ง

Keep