ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 4/2562


 

งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2562 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร EP

ดังเอกสารแนบ


  ไฟล์แนบที่ 1 ตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี หลักสูตรปกติ

  ไฟล์แนบที่ 2 ตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี หลักสูตร EP


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 1880 ครั้ง

Keep