ขอเชิญชวนผู้ปกครอง เข้าร่วมรับฟังโครงการประกวดวงดุริยางค์ประเภทนั่งบรรเลง ณ ประเทศสิงคโปร์


งานดุริยางค์ ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่ มีโครงการส่งเข้าร่วมการประกวดวงดุริยางค์ประเภทนั่งบรรเลงระดับประถมศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ ปี 2565 จึงเรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ณ ปัจจุบัน เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดข้อมูลตัวโครงการ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนโรงเรียนและประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดระดับนานาชาติ ในปี 2565 
โดยมีจดหมายประชาสัมพันธ์ และโปสเตอร์ประกาศการรับสมัครเพื่อลงทะเบียนประชุมผู้ปกครองที่สนใจ รายละเอียดใน QR CODE


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 207 ครั้ง

Keep