ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ชั้นป. 1 - 6 ปีการศึกษา 2563


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ชั้นป. 1 - ป. 6 ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 15.12 น. หากผู้ปกครองลงทะเบียนเพ่ิ่มหลังวันเวลาดังกล่าว และไม่มีรายชื่อในประกาศ ขอให้ผู้ปกครองติดต่อทางการเงินเพื่อขอทราบห้องอีกครั้ง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 2888 ครั้ง

Keep