การมารับหนังสือนักเรียนชั้น ป.2- ป.6 (วันที่ 7 พฤษภาคม 2563)


การมารับหนังสือนักเรียนชั้น ป.2- ป.6 (วันที่ 7 พฤษภาคม 2563)
1. ผู้ปกครองจอดรถตามบริเวณที่ทางโรงเรียนกำหนด
2. ขอความร่วมมือผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน
3. ผ่านจุดคัดกรองบริเวณศาลามารีย์ และนำบัตรผ่านจุดคัดกรองไปรับหนังสือ บริเวณกรีนโดม ตั้งแต่เวลา 08.00- 15.00 น.
 จำนวนผู้อ่าน 851 ครั้ง

Keep