การป้องกันติดเชื้อไวรัส Covid 19


การดูแลตัวเองเบื้องต้น ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 แพทย์แนะนำวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้น

ในช่วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ง่ายๆ ไม่หลายขั้นตอน

ที่สำคัญ ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธี ก็ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเยอะแล้วค่า ^^
จำนวนผู้อ่าน 256 ครั้ง

Keep