การให้บริการระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 - 26 มิถุนายน 2563  ของฝ่ายธุรการ-การเงิน


​ทางฝ่ายธุรการ-การเงินขอแจ้งเวลาในการให้บริการระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 - 26 มิถุนายน 2563 ดังนี้

​​- หยุดให้บริการ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 (วันพืชมงคล)

​​- เปิดให้บริการ วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น.

​​- เปิดให้บริการ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-15.00 น.

​​- หยุดให้บริการวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ทางโรงเรียนมีการประกาศแจ้งหยุด

ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถชำระเงินโดยโอนผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาช้างคลาน บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เลขที่บัญชี 533-1-03670-8 และธนาคารกสิกรไทย สาขาช้างคลาน ชื่อบัญชี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เลขที่บัญชี 407-2-26943-3 กรุณาแฟกซ์ใบเงินโอนมาที่เบอร์ 0-5327-4640 หรือ E-Mail : [email protected]

​​จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ฝ่ายธุรการ-การเงิน

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม


หมายเหตุ : สำหรับผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่ได้มารับหนังสือตามวัน เวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด สามารถติดต่อรับหนังสือได้ที่ห้องธุรการ-การเงิน ภายในวันและเวลาทำการจำนวนผู้อ่าน 1147 ครั้ง

Keep