งดการให้บริการ ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี)


ทางฝ่ายธุรการ-การเงิน งดให้บริการวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563

(วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี)จำนวนผู้อ่าน 218 ครั้ง

Keep