แจ้งงดการให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563


     เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ทางฝ่ายธุรการ-การเงินจึงของดให้บริการระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 โดยจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. หยุดวันเสาร์ที่ 4, 11 กรกฎาคม 2563 วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ทางโรงเรียนมีการประกาศแจ้งหยุด ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโครงการเพลินในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายธุรการ-การเงินเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น.

     ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถชำระเงินโดยโอนผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาช้างคลาน บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เลขที่บัญชี 533-1-03670-8 และธนาคารกสิกรไทย สาขาช้างคลาน ชื่อบัญชี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เลขที่บัญชี 407-2-26943-3 กรุณาแฟกซ์ใบเงินโอนมาที่เบอร์ 0-5327-4640 หรือ E-Mail : [email protected]

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ฝ่ายธุรการ-การเงิน
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมจำนวนผู้อ่าน 239 ครั้ง

Keep