การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เปิดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียน

เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร English Program

ทั้งนี้ เปิดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ดังนี้

    - วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00-17.00 น.     

    - หยุดให้บริการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันที่ทางโรงเรียนแจ้งหยุด

ณ ห้องธุรการ-การเงิน อาคารสามัคคีนฤมิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมจำนวนผู้อ่าน 1254 ครั้ง

Keep