VDO กิจกรรมโครงการเพลิน​ ชั้น​ ป.1 8-8-63


บรรยากาศ​ในช่วงบ่ายของนักเรียนชั้น​ ป.1​ทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ​ วันที่​ 8/8/63
จำนวนผู้อ่าน 135 ครั้ง

Keep