พิธีสักการะพระแม่มารีย์วันแม่พระอัสสัมชัญ


งานอภิบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดพิธีสักการะพระแม่มารีย์ วันแม่พระอัสสัมชัญ เพื่อให้ ครู นักเรียนเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เป็นคาทอลิกได้มีโอกาสร่วมสักการะ และขอคำภาวนาเป็นพิเศษโดยคำเสนอวิงวอนจากแม่พระ ในการรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ โดยพิธีจัดขึ้น ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ วัดน้อยพระเมตตา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 368 ครั้ง

Keep