ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษร่วมแสดงบนเวทีส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน


สำนักผู้อำนวยการ ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษร่วมแสดงบนเวทีส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

สอบถามรายละเอียดและส่งเอกสารใบสมัคร ได้ที่ห้องสำนักผู้อำนวยการ และงานประชาสัมพันธ์ ห้องฝ่ายธุรการ-การเงิน จำนวนผู้อ่าน 571 ครั้ง

Keep