ขอเชิญเข้าร่วมทดสอบ TEDET Mock Test


โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมสอบ TEDET Mock Test ซึ่งเป็นระบบจำลองการสอบประเมิน TEDET ผ่านระบบออนไลน์  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เตรียมความพร้อมก่อนการสอบประเมินจริง และนักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความคุ้นเคย ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยจัดให้สอบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย TEDET Mock Test ครั้งที่ 1 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ http://www.tedet.or.th/Register/MockTestRegister.asp ครับ 

*นักเรียนที่สอบ TEDET Mock Test วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2563  จะมีสิทธิ์เข้าร่วมเรียนรู้เทคนิคในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์กับรุ่นพี่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบประเมิน TEDET 

สำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการสอบประเมินโครงการ TEDET สามารถสมัครได้ถึง วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์สอบประเมิน http://www.tedet.or.th/Register/MockTestRegister.asp


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 1143 ครั้ง

Keep