VDO อบรมลูกเสือจราจร ประจำปีการศึกษา 2563


ลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษ เข้าร่วมอบมรมและ ฝึกปฏิบัติ - สัญญาณมือจราจร - สัญญาณนกหวีดจราจร โดย กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12 ก.ย.2563
จำนวนผู้อ่าน 241 ครั้ง

Keep