ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1 เเละ ตรวจสุขภาพประจำปี 2563


งานพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2563 ขึ้น ในวันที่ 14 - 15 กันยายน 2563 ที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่) โดยการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มีการตรวจวัดสายตาโดยใช้แผ่น E Chart ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน การประเมินการเจริญเติบโตของร่างกาย ด้วยการชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 343 ครั้ง

Keep