กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ ประจำวันที่ 21-22 กันยายน 2563


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ ประจำเดือนกันยายน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความสามารถพิเศษ และส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนในด้านสุนทรียภาพ และด้านอื่นๆตามความสามารถ ความถนัดของนักเรียน
จำนวนผู้อ่าน 198 ครั้ง

Keep