กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ ประจำวันที่ 24 กันยายน 2563


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ ประจำเดือนกันยายน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความสามารถพิเศษ และส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนในด้านสุนทรียภาพ และด้านอื่นๆตามความสามารถ ความถนัดของนักเรียน


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 308 ครั้ง

Keep