VDO 10 โครงการสำคัญพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


10 โครงการสำคัญพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีความห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ท่าน สะท้อนผ่านการทรงงานอย่างหนักเพื่อให้ราษฎร มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกด้าน พระองค์ท่านทรงสร้างโครงการตามพระราชดำริขึ้นมามากกว่า 4,000 โครงการ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ .

ที่มา: youtube channel

Abdulthaitube - อับดุลย์เอ๊ย ถามไรตอบได้!

✪ กดติดตามช่อง https://goo.gl/ogRJJL

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 308 ครั้ง

Keep