ขอเชิญชวน คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมบริจาคฝาอะลูมิเนียม เพื่อมอบให้มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


ขอเชิญชวน คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมบริจาคฝาอะลูมิเนียม (ห่วงฝากระป๋องเครื่องดื่ม ห่วงฝาน้ำดื่ม ฝาเกลียวเครื่องดื่ม) เพื่อมอบให้มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำไปจัดทำขาเทียมให้กับผู้พิการ

โดยสามารถนำมาบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคฝาอะลูมิเนียม หน้าหอประชุม Saint Gabriel หรือห้องฝ่ายกิจการนักเรียน และทางโรงเรียน โดยฝ่ายกิจการนักเรียนพร้อมตัวแทนนักเรียน จะได้นำไปส่งมอบให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ต่อไปค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ

 

 จำนวนผู้อ่าน 209 ครั้ง

Keep