การลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับโอนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564


เรียนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.6 ทุกท่าน

    นักเรียนระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2563 ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้ดำเนินการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่เว็บไซต์ของแผนกมัธม www.montfort.ac.th หรือลิงก์ต่อไปนี้ โดยระบบจะเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ได้ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น.  จนถึงวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 24.00 น

 

ยืนยันสิทธิ์รับโอนเข้าศึกษาต่อ ม.1   -->  https://apps.montfort.ac.th/mcp_quota_transfer

รายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ --> https://www.montfort.ac.th/announcement/16-10-2563/mcp-to-mc.pdfจำนวนผู้อ่าน 580 ครั้ง

Keep