ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม


ทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ขอแจ้งข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โรงเรียนจัดเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 - 4 ธันวาคม 2563 ตามวันเวลาที่โรงเรียนนัดหมายจากบัตรประจำตัวสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียน และให้นำบัตรประจำตัวสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนมายืนยัน ณ จุดลงทะเบียน
2. ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยมาตามวันเวลาที่โรงเรียนนัดหมาย
3. ผู้ปกครองสามารถจอดรถได้ที่บริเวณลานจอดรถที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ ดังผังแนบ
4. ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนผ่านจุดคัดกรองบริเวณแยกมารีย์
5. ขอความร่วมมือผู้ปกครองลงทะเบียนที่อาคาร Simeon 1932 ก่อนเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียน 30 นาที และให้นำบัตรประจำตัวสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนมายืนยัน ณ จุดลงทะเบียน
6. ผู้ปกครองรับบัตรคิวเพื่อสัมภาษณ์ที่อาคาร Simeon 1932 และขอความร่วมมือผู้ปกครองนั่งรอรับนักเรียนที่บริเวณอาคาร Simeon 1932, ที่นั่งบริเวณหน้าร้านค้าสวัสดิการ


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 831 ครั้ง

Keep