ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 3/2563


งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2563 ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตร EP ดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบที่ 1 ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2563 หลักสูตรปกติ

ไฟล์แนบที่ 2 ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2563 หลักสูตรEP

ไฟล์แนบที่ 3 เนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2563 หลักสูตรปกติ

ไฟล์แนบที่ 4 เนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2563 หลักสูตรEP


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 2043 ครั้ง

Keep