นโยบายของผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564


นโยบายของผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมประจำปีการศึกษา 2564 ขอเชิญ คุณครู มาสเตอร์ และนักเรียนทุกคนร่วมลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่ 10 มีนาคม ณ หน่วยเลือกตั้งของแต่ละห้องเรียน
จำนวนผู้อ่าน 37 ครั้ง

Keep