VDO -MCTV แสดงความยินดีสภานักเรียน64


ชมรม MCTV คณะครู มาสเตอร์ และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับพรรค MCP Rangers ที่ได้รับเลือกเป็นสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2564


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 450 ครั้ง

Keep