VDO กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6


ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศชั้น ป.6 ที่อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 โดยกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จัดขึ้นเพื่อให้โอวาท อวยพร เเละให้แนวทางในการวางตน เพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางบทบาทหน้าที่จากนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา เป็นระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี ปลูกฝังความรักความศรัทธาต่อสถาบันที่ตนสำเร็จการศึกษา

 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 261 ครั้ง

Keep