การประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


ประกาศ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เรื่อง การประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

              เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ได้มีการแพร่ระบาด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จึงขอประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2     ปีการศึกษา 2563 ทาง Students Dashboard ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564  ส่วนเอกสารรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน จะแจกให้แก่นักเรียนเมื่อเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564

              ทั้งนี้ ขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านทาง www.mcp.ac.th และ Facebook ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน www.facebook.com/MCP2475

             จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

                                                                       ฝ่ายวิชาการ

                                                        โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1010 ครั้ง

Keep