ขั้นตอนการขอเอกสาร ปพ.1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563


งานทะเบียนขอแจ้งย้ำอีกช่องทางให้กับนักเรียนชั้น ป. 6 เพื่อเตรียมพร้อมในการจบการศึกษา และนักเรียนที่จะขอเอกสารหลักฐานเพื่อไปสมัครเรียนต่อสถานศึกษาอื่น (ไม่ไปมอบตัวเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม) ให้ดำเนินการตามเอกสารแนบ


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 401 ครั้ง

Keep