การเปิดเรียนปีการศึกษา 2564 และโครงการสอนเสริมพิเศษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2564


การเปิดเรียนปีการศึกษา 2564 และโครงการสอนเสริมพิเศษ

มีรายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนชำระเงินผ่าน Student Dashboard หรือติดต่อชำระเงินได้ที่ห้องธุรการ-การเงิน ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1561 ครั้ง

Keep