การเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 และโครงการสอนเสริมพิเศษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564


การเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 และโครงการสอนเสริมพิเศษ

มีรายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนชำระเงินผ่าน Student Dashboard หรือติดต่อชำระเงินได้ที่ห้องธุรการ-การเงินในวันและเวลาทำการ


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1563 ครั้ง

Keep