ขอแจ้งรายละเอียดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2564


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  ขอแจ้งรายละเอียดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2564


งดการเรียนการสอนออนไลน์    วันเสาร์ที่ 24 วันจันทร์ที่ 26 และวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564  เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564    เรียนออนไลน์ตามปกติจำนวนผู้อ่าน 269 ครั้ง

Keep